Albertirsa

 

 H í r l e v é l

2019 tavasza

        Kedves egyháztagunk,

nemsokára Húsvétot ünnepelhetünk. A kő el van hengerítve; ahol a rothadásnak, halálnak kellene lennie, ott Élet van. Aminek zárva kellene lennie, az Nyitva van. Akit a kereszten, majd a sírban fixáltak, az jár és kel, mi több, ' előttetek megy Galileába'. Életünk telis-tele van kikerülhetetlen akadályokkal, zsákutcákkal, amelyek mintha ezt kiabálnák felénk:' innen biz' sehova se mégy!'. Bizony, van kiút, talpra állás, indulhatunk az Ajtóhoz, ami-aki maga a Feltámadott Krisztus, sőt Út, Igazság, Élet. Ajtó a valódi, bűnesettel elveszített, de megváltásunkkal visszakapott Életbe; egyedül hitünk által lehetséges ez. Isten személyválogatás nélkül kész megadni mindannyiunknak e feltámadás-hitet, földieken túlmutató hitet. Keressük, Kérjük hatot hétköznapjainkban, küzdelmeinkben egyaránt. Áldott Húsvétot!

Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek." Márk 16,6.7.

Ünnepi alkalmaink

Húsvéti előkészítő alkalmak:

Április 9.

18 óra, albertirsai imaterem:

Vladár István Monor - Kistemplomi református lelkész hirdeti az Igét.

Április 10.

18 óra,albertirsai imaterem:

Lénárt Tibor monorierdői református lelkész hirdeti az Igét.

Április 11.

17 óra, ceglédberceli református templom:

Orbán Kálmán ny. református lelkész hirdeti az Igét.

Április 14.

10.10 albertirsai imaterem: Virágvasárnap

Április   18.  

Nagycsütörtöki   bűnbánati   alkalom:

Albertirsán   az   imateremben   18   órakor,

Ceglédbercelen 17 órakor a templomban.

Április 19.

Nagypénteki bűnbánati alkalom-istentisztelet:

Albertirsán 10.10-kor az imateremben,

Ceglédbercelen 9 órakor a templomban.

Április 21. 

Húsvétvasárnap, úrvacsorás istentisztelet:

Albertirsán   10.10-kor a  templomban,

Ceglédbercelen 9 órakor a templomban.

Április 22.

Húsvéthétfő:

a vasárnapi rend szerint (Úrvacsora nem lesz, s Dánszentmiklóson se lesz istentisztelet).

Május 30.

Áldozócsütörtök:

Albertirsán 18 órakor a templomban,

Ceglédbercelen 17 órakor a templomban.

Június 2.

A konfirmáció vasárnapja:

Albertirsán 10.10-kor a templomban,

Ceglédbercelen 9 órakor

a templomban,

Dánszentmiklóson 12 órakor az Evangélikus imateremben.

Június 9.

pünkösdvasárnap:

úrvacsorás istentisztelet (konfirmandusok első úrvacsoravétele) a vasárnapi rend szerint.(Dánszentmiklóson 14 órakor).

Június 10.

Pünkösdhétfő:

a vasárnapi rend szerint (Úrvacsora nem lesz, s Dánszentmiklóson se lesz istentisztelet).

 


 

Jézus hív Téged! Szeretne segíteni neked, szeretne Téged megeleveníteni!

 

Albertirsa


*

A CEGLÉDBERCELI GYÜLEKEZET
ALAPÍTVÁNYA:

SION ALAPÍTVÁNY
Ceglédbercel, Pesti u 2.

Adószám: 
18673807  1  13

Adó 1% felajánlható!

*

Magyarországi Református Egyház

0066

*CEGLÉDBERCEL

 

Kezdőlap

http://doulos.hu

 

Mai Ige
Napi Igék
Igehirdetések
Mózes I-V. könyvének magyarázata
Gondolatok a Biblia olvasásakor
Istentiszteleti rend
Teremtés hete
Csendeshétvége Balatonszárszón
2016 karácsony Ceglédbercel
Merre tart az egyház?
Albertirsa
Bibliai házassággondozó szolgálat
Dr. Pálhegyi Ferenc blogja
Külmisszió
Református Egyház
Kárpátaljai Református Egyház
Bethánia Egyesület
Bibliaszövetség
Reposzt
Pasaréti Református Gyülekezet
Nagyvárad téri Református Gyülekezet
Szemeretelepi Református Gyülekezet
Több az élet
Parókia       
Bethesda Kórház

Hitoktatás
Református Pedagógiai Intézet
Karácsonyi műsorok
Református Általános iskolák
Környékbeli gyülekezetek és testvéregyházak
Zeneművek

Ament Éva honlapja
Szabó Imre előadása a végső időkről
Fejlesztés
Kitekintés
Kitekintés2
Református Hiszekegy
Bibliák
Énekeskönyvek, egyházzene
Könyvek
Egyesülnek-e az egyházak?
Bizonyságtételek
dr. P.Tóth Béla lelkipásztor igehirdetései
Az első 25 év (Pestszentimre)
Pándy Tamás, 100 éves falu a városban
31 év vázlatos története

 

 

 

 

 

 

 

 
Albertirsa, Cegkldbercel, református