FONTOSABB KÖNYVEK

Egyháztörténet

Warga Lajos, A keresztyén egyház történelme II.

Warga Lajos, A keresztyén egyház történelme III.

Szenci Molnár Albert élete

DIAKÓNIA

Dr.Nagy István, Diakonika

DOGMATIKA

Török István, Dogmatika

Viktor János, Dogmatika

Victor János, Református hiszekegy  (pdf)

Berkhof, Rendszeres teológia

HITVALLÁSOK

Heidelbergi Káté

II.Helvét Hitvallás

 

ETIKA

Victor János, Etika

Etika

 

BIBLIAMAGYARÁZAT

Farkas Ignácz, Jézus példázatai

Victor János, Boldog rabság

Jubileumi kommentár

Kommentár a Mózes öt könyvéhez (Izráelita)

Héber nyelvtan

Héber nyelvtan

Kiss Sándor, Péter második levelének magyarázata

Czeglédi Sándor, Thesszaloniakai első levél magyarázata

VALLÁSTÖRTÉNET

Kühár Flóris, Egyetemes vallástörténet

Varga Zsigmond, Ősmagyar mithológia

VALLÁSOS IRODALOM

Blumhard János Kristóf élete

Vetés és aratás

 

KEZDŐLAP