Gondolatok a Biblia olvasásakor

 

 

 

Mózes első könyve

Ézsaiás könyve

Ámós könyve

Zakariás könyve

Márk evangéliuma    html   pdf

Acta  PDF

Szeretet himnusza (1.Korintus 13.)

A zsoltárokból megszólaló evangélium   PDF

 

IGEHIRDETÉSEK