BUDAPEST-PESTSZENTIMREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

1188.Budapest, Rákóczi u 81.

 

Csekkszámlaszám: 11705008 - 20107408

 

Adószám: 19818441 1 43

 

Lelkipásztor

 

HAJDÚ BÁLINT KADOSA

 

Telefonszám

         06 30 481 15 63

 

*

 

Az első 25 év

*

Pándy Tamás, 100 éves falu a városban

 

*

Régi fényképek I.

*

Régi fényképek II.

*

Régi fényképek III.

*

Képek a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskoláról  1, 2, 3, 4,  5, 6, 7,

*

Tantestületi kirándulások 1, 2,

*

Gyermeknapok

*

Konfirmációk

*

Ifjúság

*

Táborozásokról 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10,

*

Templomátépítés 1998 -

*

Jótékonysági koncertek  1,  2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9,

*

Karácsonyi ünnepély  1,  2,  4,  5, 6,  7,  8,

*

Pályázat  1,

*

Vegyes képek  1,  2, 3, 4,

 

*

Presbiterek

*

Vasvári Pál kopjafa  1,

*

 

100 éves a PESTSZENTIMREI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 1916-2016

 

A Pestszentimrei Református Egyház „Soli Deo Gloria” Alapítványa  rajzpályázatot hirdet

általános iskolai tanulók számára

 

            A verseny témája kapcsolódik a pestszentimrei gyülekezet 100 éves

történetéhez, kerületünk mai életéhez, mindennapjaihoz és jövőképéhez.

v  1916-ban megalakult a Soroksárpéteri Református

Fiókegyházközség a mai Pestszentimrén. Anyaegyházközséggé 1926-ban vált,

Soroksárpéteri Református Egyházközség néven. 1926-ban az önálló

Soroksárpéteri Református Egyház egyhangúan választja első lelkészének Dr.Széky Endrét.

1927 októberében avatják fel a kalotaszegi stílusú, fióktornyos templomot, melyre a pénzt országos gyűjtőkörúttal teremtik meg.  A felszentelésre 1927-ben került sor. A II. világháború alatt a templomot felrobbantották. 1946-ban felavatják Tildy Zoltán akkori köztársasági elnök jelenlétében a "svájci fatemplomot".  Dr. Széky Endre szervező munkájának köszönhetően az egyházközség harmadik (máig álló) templomát 1966-ban szentelték fel.

A rajzverseny választható témái:

1. Dr.Széky Endre lelkészi és közösség-szervezői tevékenysége.

(Építkezések, dalárda, nőegylet, takarék egylet, cserkészcsapat, színi előadások, református kultúrház létrehozása, szeretetházak szervezése, stb.)

2. Hogyan épülhetett a pestszentimrei református templom? Emelj ki egy építkezést a három közül!(Kalotaszegi stílusú - svájci fatemplom - mai templom)

3. A református templom külső vagy belső megjelenítése.

(Utcakép a templommal; A templom és környezete a Vasváry emlékművel; Dr.Széky Endre mellszobra és környezete a templomkertben; Istentiszteletre várakozók; stb. )

4. Képzeld el 100 év múlva a templomot és környezetét!

(Templomkert, közlekedés, templomhoz épített új épületrészek, közösségi terek, dísztér, a templom belső tere, stb.)

v A pályázatra színes (akvarell, tempera, pasztell, stb.) és grafikai (szén, ceruza, nyomatok, tusrajz, tollrajz, stb.) anyagokat várunk max. A3-as méretben. Kérjük az alkotás hátlapján feltüntetni az alkotó nevét, osztályát, életkorát, iskolájának nevét, címét (hosszúbélyegző), a felkészítő tanár nevét!

v Beküldési határidő:2016. október 7.

v A beküldés helye:Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

1188 Bp., Nagykőrösi út 55. (A pályaművek személyesen is átadhatók.)

A szakértő zsűri díjazza az 1-2, 3-4, 5-6 és 7-8. évfolyamok első három helyezettjét (8-10-12 ezer Ft értékben) , valamint a két legeredményesebb felkészítő tanárt (15 - 15 ezer Ft értékben). A zsűri döntése alapján kiállítást rendezünk a legjobb alkotásokból.

 

A pályázatot segítő link: www.doulos.hu/tartalom.htm

 

Információ és a pályázattal kapcsolatos további segédanyagok az sdg.alapitvany@gmail.com e-mail címen, ill. a 30 4654772 telefonszámon kérhetők.

 *

100 éves a PESTSZENTIMREI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 1916-2016

A Pestszentimrei Református Egyház „Soli Deo Gloria” Alapítványa

IRODALMI ALKOTÓPÁLYÁZATOT

hirdet általános iskolai tanulók számára

 

Alsó tagozatosok számára:

 

Melyik volt a legemlékezetesebb alkalom, amit a pestszentimrei református gyülekezetben töltöttem és miért?

Lehet leírás, elbeszélés vagy mese 1-3 oldal terjedelemben

vers tetszőleges terjedelemben

 

Felső tagozatosok számára:

 

1.      Készíts RIPORTOT vagy KÉPZELT RIPORTOT a gyülekezet valamelyik lelkészével

-          Hajdú Bálint Kadosa jelenlegi lelkészünk

-          Orbán Kálmán vagy Orbán Kálmánné (Magdi néni) – nyugalmazott lelkészeink

-          néhai dr. Széky Endre- a gyülekezet első lelkésze

A riport vagy képzelt riport témája: A GYÜLEKEZET A LELKÉSZ SZEMÉVEL

A riportalanyokkal való beszélgetés előzetesen egyeztetett időben és helyen történik,

az egyeztetésben – kérésre – segítően közreműködünk.

Riport 2-3 oldal terjedelemben

 

2.      Beszélgess el egy idősebb gyülekezeti taggal! Kérdezd a gyülekezettel kapcsolatos emlékeiről!

A gyülekezeti tagok kiválasztásában, a beszélgetés helyének és idejének megszervezésében

- kérésre – segítően közreműködünk.

Elbeszélés vagy riport 2-3 oldal terjedelemben

 

Alsó és felső tagozatosok számára:

 

Mit szeretnék tenni a templomért, a gyülekezetért, ha felnőtt leszek?

Tetszőleges műfajú írásmű min. 1 oldal terjedelemben

 

Kérjük az irodalmi alkotás kezdőlapján feltüntetni az alkotó nevét, osztályát, életkorát, iskolájának nevét, címét, a felkészítő tanár nevét!

 

Beküldési határidő: 2016. október 7.

 

A beküldés helye: Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 1188 Bp., Nagykőrösi út 55. (Az írásművek a portán  személyesen is átadhatók.)

 

A szakértő zsűri díjazza az alsó és felső tagozatos pályázók közül az első 5 – 5 helyezettet (4-5-6-7-8

ezer Ft értékben) , valamint a két legeredményesebb felkészítő tanárt (15 - 15 ezer Ft értékben).

A legjobb írásokat a díjkiosztón felolvassuk.

A pályázatot segítő link: www.doulos.hu/tartalom.htm

Információ és a pályázattal kapcsolatos további segítségnyújtás az sdg.alapitvany@gmail.com e-mail címen, ill. a 30 4654772 telefonszámon kérhetők.