JÓTÉKONYSÁGI  KONCERT 2008.11.29

 

 

Írta: Orbán Balázs

Rendezte: Falusiné Varga Tünde tanítónő és

Orbán Kálmánné hitoktató-lelkész

Zenei rendező: Simándi Éva fuvalaművész

Közreműködött: Sáska Gábor fagottművész

és tanítványai

Kobzos Kiss Tamás "Magyar Örökség Dij"-as lantművész

 

 

 

 

 

 

Érkezők fogadása: Két udvarhölgy 

Halk reneszánsz muzsika szól.

 

Az udvari bolond vidám reneszánsz zenére  „táncolva” érkezik.

 

Bolond: / Viczián Viktória/

 

Köszöntelek titeket, kik itten most tolongtok,

S ne rohanjatok el, ha mondok némi bolondot,

Hiszen mit sem ér az udvari pompa és a kincs,

Ha az ünnepélyeinken egy idióta sincs…

A király folyton komor és mostanság azzal nyúz,

Hogy kínozza a népe, de leginkább a csúz

És parancsba adta még jó pár hónapja nékem:

Ha törik, ha szakad, intézzem úgy, vidám légyen.

S most itt az ünnep…De mivel őt sehol se látom,

Elmondanám, mi gyötör s hogy nekem mi az álmom,

Mert hát valamelyest én is csak emberből vagyok…

 

(A király megjelenik, kissé kedvetlen. A bolond megrémül és elsápad)

 

Király:/ Csernyus Márton/

 

Ne most rimánkodj bolond, mert vigadni akarok!

És a tömeg se azért gyűlt össze itt ma este,

Hogy csorgó könnyeidet lesse!

Különben sincs ínyemre ez a beszéd, főleg a te szádból, bolond!

 

Bolond:

 

Óh, Mátyás uram, mit tegyek mondd?

 

Király:

 

Lám velem szemben az ország népe… (haragosan) S veled kell társalognom?!

 

Bolond:

 

Hiszen ez a dolgom.

 

  

Király:

 

Hahh! Nem az ékesszólásodat hallgatni gyűltünk itt össze megünnepelni, Kissé sajog a fejem s nincs ínyemre a fecsegésed. (a királynőhöz fordul)

Drága asszonyom, mondd, mit tegyek ezzel?!

 

Királynő:/ Harsányi Petra/

 

Mulass most te is, és a gondokat feledd el,

Hisz jó király vagy. Nézd csak a népet!

Ha nem lennél méltó, vajon itt lennének?

 

 

Király:

 

Igaz, ami igaz, mondasz valamit…

 

Bolond:

 

Látja méltóságod? Gömöri nemes úr közeledik! (a bolond eloldalog)

 

Nemes:/Scheibert Patrick/

 

Felség, íme köszöntelek téged!

 

Király:

 

Áldás nékem köszöntésed,

Jó nemeeim. Mi járatban erre?

 

Nemes:./

 

Aki él Mátyást ünnepelje!

 

Király:

 

Pohárnok! Pohárnok! (sietve jön) Bort a kupákba, de tüstént!

 

Pohárnok:/Török Gábor//

 

Ahogy parancsolja.

 

Nemes:

 

Emeljük hát poharunk! Isten éltesse a királyt, a királynét, s a víg életet,

 

Hős vezéreinket s Szilágyi Erzsébetet!

 

  

Király:

 

Köszöntéstek igen csak jól esik, de valami mégis bánt… A jobbágyom kihagytátok,

Ki szőlejét s borát hagyta rátok.

Emlékezzetek hát legelőször róla,

Hisz bor nélkül mit érne a tánc, a nóta?

 

Nemes.:

 

Igaza van király uram. Emeljük poharunk a dolgos jobbágyaidra is!

S a földre, melyből eme nedű sarjadt

Jó orvosságaként az emberi bajnak.

 

Király:

 Most pedig foglaljatok helyet s hallgassuk meg udvari zenészeimet.

 

Vendégzenészek: Sáska Gábor fagottművész és növendékei

                           Vasquez:Zagaleje de lo verde

                         Morley:Angol madrigál

 

Király:Taps

 

Hetek óta most érzem úgy, hogy erőim visszatérőben, érzem a muzsika igen jót tesz. (a bolondnak félig viccesen) Nem úgy, mint te, mihaszna!

 

Bolond:

 

Már megbocsásson, de mért förmed rám folyton?

Mihaszna vagyok, ez lenne a dolgom.

 

Király:

 

Csak felvidítani nem tudsz soha.

Pedig láthatod, a király-sors mily mostoha… (magába roskad, aztán hirtelen felkiált)

 

Király:

 

Zenét akarok még

S zenét akar a nép!

Vonuljunk át a templomba, ott meghittebb a hangulat! (a királynővel egymásba karolnak és elindulnak. Követik őket az udvarhölgyek, a bolond)

 

 Közben zenélnek a zenészek: Simándi Éva fuvolaművész

                                              Byrd:Kánon

 

 

( A templomba érnek és a zenészek abba hagyják.)

 

 

Király:

 Hallgassuk meg udvari lantművészem szép muzsikáját!

 

 

 

 

Kobzos Kiss Tamás Magyar Örökségdíjas lantművész lantjátéka

 

  Amikor vége, feláll a király és tapsol

 

Király:

 

Ne hagyjátok abba, barátaim!

 

(Hirtelen beront a kincstárnok)

 

 Kincstárnok:/ Dózsa György/

 

Jó király ne haragudjon, hogy megzavarom ily helyen,

De muszáj most csorbítanom az illemen,

Hiszen az ország sorsa…

 

Király:

 

Hallgass s ne rontsd el az estém, vén károgó. Szeretett népemmel ünneplek épp, nem látsz?

Az ország sorsát meg én bírom egyelőre,

Majd aggódom holnap ha lesz rá okom.

Inkább ünnepelj velünk!

 

Kincstárnok:

 

Majd holnap aggódom,ha lesz rá okom,

Eleget csüggök így is a gondokon.

Inkább ünnepelj velünk!

 

Na jó! De azért had említsem meg, hogy…

 

Király ( ráförmed):

 

 Uralkodói becsület szavamra mondom, ha most nem ül le és hallgat el, holnap a hóhérral vitatja majd meg az utolsó szó jogán az ország pénzügyeit! (bolond kineveti a kincstárnokot)

 

Zene: Simándi Éva:Morley: Angol madrigál

                              Ismeretlen szerző :Gaillarde

                            Ismeretlen szerző:Tourdion   

 

 

 

 

 

 

 

/ Ezalatt a gyermekkórus bevonul/

 

 

 Gyermekkórus:

 

Bárdos Lajos:Viva la Musica

Ködfelhő, pára hullik a tájra / Kék Ibolyácska dallamára írt/

Thoinot Arbeau:Pavane

Hans leo Hassler: Tanzen  und Springen

 

 

 

Király:Taps

 

A zenének immáron vége, de ne csüggedjetek,

Lesz majd jövőre is ilyen.

Az ünnepélynek lassan vége mára,

Királyotok vár benneteket lakomára

Odaát a bálteremben… (bolond közbeszól)

 

Bolond:

 

Nekem is kéne már ennem…

 

Király:

 

Ne szakíts félbe bélpoklos!

Most mondjátok meg, mit kezdjek vele?

Állandóan éhes, pedig a gyomra tele.

Nos jertek hát, fogadjátok el, mit királyi kezem oszt néktek,

A bőséget mit adok, élvezzétek!

 

*

 

        Ádvent első vasárnapján a gyermekek énekével kezdődött az istentisztelet

 

 

 

Ezután a gyermekek részére az iskola tornatermében volt advent első vasárnapi program