ORBÁN BALÁZS ÉS JAHODA SÁNDOR VERSEI

SUNDAR SINGH ÉLETE

SUNDAR SINGH LÁTOMÁSAI

LIU CSEN-JING TANÍTÁSA

BORKÓ JULIANNA ÉLETE 

TEOLÓGIAI KÖNYVTÁR

 DR GYÖKÖSSY ENDRE GONDOLATAI

DR VICTOR JÁNOS, BOLDOG RABSÁG

DR VICTOR JÁNOS, REFORMÁTUS HISZEKEGY  (PDF)

DR VICTOR JÁNOS, ETIKA

JÉZUS PÉLDÁZATAINAK MAGYARÁZATA

HOGYAN VALÓSULHAT MEG AZ EGYHÁZ EGYSÉGE?

Egyházzenei vezérfonal

KOTTÁK (1)

KOTTÁK (2)

KOTTÁK (3)

KOTTÁK (4)

KOTTÁK (5) Methodist.

Kották (6) Methodist.

kották (7)methodist.

KOTTÁK (8)

KOTTÁK (9)

KOTTÁK (10)

Zeneművek szövegkönyvei

Kórustár

gyermekénekek

Gyülekezeti énektanításhoz, 1-30.zsoltár: CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN, DICSÉRJÉTEK AZ URAT (BUDAPEST 1971.) és dr.karasszon dezső magyarázata (szerkesztett-szerkeszthető) docx

gyülekezeti énektanításhoz, 1-60.zsoltár: csomasz tóth kálmán, dicsérjétek az urat és dr.karasszon dezső magyarázata (1-60.zsoltár) pdf

gyülekezeti énektanításhoz 31-60.zsoltár: Csomasz tóth kálmán, dicsérjétek az urat (budapest 1971) és dr.karasszon dezső magyarázata (szerkeszthető változat) doc

gyülekezeti énektanításhoz, 61 - 102. zsoltár: Csomasz tóth kálmán, dicsérjétek az urat (budapest 1971) és dr.karasszon dezső magayrázata (szerkeszthető,doc)

KONFIRMÁCIÓI VIZSGAKÉRDÉSEK

HEIDELBERGI KÁTÉ

mÁSODIK hELVÉT hITVALLÁS

török istván, dogmatika

LILYPOND KOTTASZERKESZTŐ KÉZIKÖNYVE

Kommentár a Bibliához (Jubileumi kommentár)

KOMMENTÁR A MÓZES KÖNYVEIHEZ (IZRAELITA)

jegyzetek ámos próféta könyvéhez

Gondolatok zakariás könyvének olvasásakor

Gondolatok márk evangéliumának olvasásakor

Gondolatok Ézsaiás könyvének olvasásakor

gondolatok a szeretet himnuszához

január

szeptember

Újfordítású Biblia

Makkai Sándor, "Nem békességet..." Evangélium és humánum, az evangélium szociális üzenete, evangélium és egyház

Kell-e istentisztelere járni?

Ki akarja az ökumenét?

érvényesek-e a biblia szexuális normái?

Okkultizmusról

az egyházi istentiszteleten megjelenő könnyűzenéről 

Az egyházi istentiszteleten megjelenő könnyűzenéről 2.

KÖZÉPKORI EGYHÁZ TÖRTÉNETE

80. K.: Mi különbség van az Úrvacsora és a pápás mise között?   (Vélemények)

F.: Az Úrvacsora azt bizonyítja nékünk, hogy Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatáért, melyet Ő maga vitt egyszer véghez a keresztfán, minden mi bűneink megbocsáttatnak. És hogy mi a Szentlélek által Krisztusba oltatunk, aki emberi természetével (testével) már nincs a földön, hanem a mennyekben van, Istennek, az Ő Atyjának jobbján s azt akarja, hogy ott imádjuk Őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem a Krisztus szenvedéséért bocsáttatnak meg, ha csak a misemondó papok naponként meg nem áldozzák érettük a Krisztust. És hogy Krisztus a kenyér és a bor alakjában testileg jelen van. És ezért azokban kell Őt imádni. Ezért a mise lényegében nem más, mint Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatának és szenvedésének tagadása és átkozott bálványimádás.

Zsid. 7: 26, 37; 9: 12; 10: 10-12; Ján. 19: 30; Máté 26: 28; 1. Kor. 6: 17, 10: 16-17; Kol. 3: 1; Zsid. 1: 3, 8: 1; János 20: 17; Fil. 3: 20; Luk. 22: 19, 24: 52; Ján. 4: 21; Csel. 7: 55; 1. Thess. 1: 10; Zsid. 9: 26, 10: 12-14.

 

Osváth Viktor feldolgozásai I.

Osváth Viktor feldolgozásai II.

Osváth Viktor feldolgozásai III.

Vissza